De digitale meter:

- zorgt niet voor een vermindering van het verbruik:uit https://www.vreg.be/nl/evolutie-energieverbruik leren we dat het gemiddelde verbruik per aansluitpunt jaar na jaar daalt (periode 2009-2019): de digitale meter wordt pas geïnstalleerd sedert 2019: met een analoge meter gaan mensen ook rationeler om met energie!


- de driefasige digitale meter T211 werd nooit onderzocht op straling: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/45008 


- slechts 1 monofasige meter werd aan een stralingsonderzoek onderworpen ,, wat niet representatief is voor de populatie:

https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/254878/VerslagMetingenSmartMeters_v4april2019_finaal.pdf


- via het capaciteitstarief zal de rekening alleen maar stijgen, ook voor mensen met een thuisbatterij: www.youtube.com/watch?v=FNKS6hs3A3c 


- Fluvius heeft een lening aangegaan bij de EIB (European Investment Bank) voor een bedrag van € 452 miljoen euro voor de uitrol van de digitale monofasige meter S211 maar Fluvius wendt deze gelden ook aan voor het plaatsen van de driefasige digitale meter T211 die nooit aan een stralingsonderzoek werd onderworpen, terwijl dit één van de voorwaarden van het toekennen van die lening is! Bekijk de bewijzen op onderstaande links:

https://www.eib.org/en/press/all/2021-064-eib-supports-rollout-of-smart-meters-in-flanders-by-fluvius

https://www.eib.org/attachments/registers/133287051.pdf

https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/254878/VerslagMetingenSmartMeters_v4april2019_finaal.pdf