Omschakelen van uw verwarming naar elektrisch:

Er zijn in Belgie 150.000 gezinnen met accumulatiekachels. Dit zijn bijna allemaal huiseigenaars die gebouwd hebben in de jaren ’70. Toen werd het gebruik van elektriciteit zeer sterk gepromoot. Vooral om accumulatiekachels s ’nachts op te laden. De voordelen waren lage energieprijs beperkte distributie- en transportkosten. Hierdoor waren de verbruikskosten de goedkoopste van alle energiebronnen. De installatie prijs was ook goedkoop zelfs inclusief isolatie.

Er werd gezegd dat, mits een betere isolatie, men uiteindelijk een vergelijkbare kost had. Het was de periode van "Reddy Kilowatt" het mannetje met bliksemschicht.

Uiteindelijk had men een belasting nodig in de nacht indien men 55%  en meer uit kernenergie wou halen.

Gedurende de laatste 30 jaar (?) heeft men (onder druk om de kerncentrales te sluiten?) deze voordeel maatregelen geleidelijk afgeschaft.

In 2029 zullen ze allemaal weg zijn (mogelijk nog een voordeel op de energieprijs indien er nog twee kerncentrales open blijven. In de begroting wordt nu al gerekend met een sluiting!!!).

Geleidelijk kwam het begrip "Reggie" naar boven: Rationeel EnergieGebruik. Kernenergie was niet de enige energiebron die met verwaarloosbare CO2 elektriciteit kon produceren. Men wou enerzijds kerncentrales sluiten en anderzijds minder CO2 uitstoten (dus het probleem van de kool en de geit te sparen). Geleidelijk werden de voordelen door de kerncentrales, afgebouwd samen met de centrales.
Gezien dat men elektriciteit met gas kan maken met een rendement van 60% en een warmtepomp typisch 3x meer kWh warmte afgeeft doet men in principe een voordeel van een factor 1.8, omdat men met dezelfde kWh gas meer warmte produceert. Dit zou ook een financieel voordeel zijn indien de kWh elektriciteit bvb. slechts 2x duurder was dan de kWh gas.


Ondertussen wordt de installatie van warmtepompen gepromoot wat immers voorlopig de enige energiebron is die overblijft en te koop is.

Bouwtechnisch is deze omschakeling een zeer groot en haast onmogelijk probleem.

De bouwverschillen zijn enorm:

      Accumulatiekachels

 • Accumulatiekachels staan op de vloer en zijn aangesloten met een elektriciteits kabel.
 • Door de centrale sturing worden ze allemaal gezamenlijk ingeschakeld.  Indien het spaarkachels zijn bestaat de mogelijkheid dat ze afzonderlijk afgeschakeld worden.

Accumulatiekachels vervangen door een warmtepomp lucht/water

 • Staat in de kelder/buiten en produceert warm water op lage temperatuur +/- 40 á 50 gr.
 • Warmte verspreiding door vloerverwarming op lage temperatuur en zeer veel leidingen is noodzakelijk
 • De sturing gebeurt centraal met mogelijkheid van warm water buffer van bv. 200 liter. Verbruik is 1/3 tov. Accumulatie kachels

Voor de omschakeling van accumulatiekachels naar warmtepomp lucht/water dienen volgende ingrijpende wijzigingen te gebeuren:

 • Uitbreken van de bestaande vloeren tot op de isolatie.
 • Veel kans dat alle leidingen in de vloer water en elektrciteit vernieuwd moeten worden
 • Bijkomende isolatie plaatsen van min 6 cm
 • Vloerverwarming plaatsen  min 3 cm
 • Nieuwe Chape en vloeren plaatsen
 • Binnendeur openingen verhogen en deuren vernieuwen
 • Alle gevolgen aanpassen

Door deze werken komt de vloer tussen de 10 en 15 cm hoger te liggen en alle deuren 10 á 15 cm lager. Al deze aanpassingswerken komen al snel op 100 á 200.000,- €


Accumulatiekachels vervangen door een warmtepomp lucht/lucht

 • Condensatormodule staat buiten 
 • Warmte verspreiding door binnenmodules die meestal tegen het plafond hangen of in het plafond ingewerkt worden
 • Nieuwe leidingen zijn noodzakelijk (volledig andere technologie)

Voor de omschakeling van accumulatiekachels naar warmtepomp lucht/lucht dienen volgende ingrijpende wijzigingen te gebeuren:

 • Uitbreken van de bestaande accumulatiekachels en bekabeling
 • aanpassing van de elektriciteitskast
 • Kap- en breekwerk voor plaasten nieuwe leidingen
 • Diverse dakdoorvoeren naar condensatormodules
 • Herschilderen, herbehangen van alle ruimtes in uw woning
 • Het ligt voor de hand dat u bij dergelijke ingrijpende werken tegelijkertijd uw woning beter isoleert, vult u zelf de kostprijs in.
 • Alle gevolgen van de uitgevoerde werken aanpassen

Ook deze aanpassingswerken komen al snel op 100 á 200.000,- €


CV-ketel vervangen door een warmtepomp lucht/water

 • Condensatormodule staat buiten of in kelder
 • als u reeds vloerverwarming hebt kunt u de leidingen in principe hergebruiken
 • als u nog geen vloerverwarming hebt:
 • Voor de omschakeling van CV-ketel naar warmtepomp lucht/water met vloerverwarming dienen volgende ingrijpende wijzigingen te gebeuren:

  • Uitbreken van de bestaande vloeren tot op de isolatie.
  • Alle leidingen in de vloer vernieuwen water en elektriek ?
  • Bijkomende isolatie plaatsen van min 6 cm
  • Vloerverwarming plaatsen  min 3 cm
  • Nieuwe Chape en vloeren plaatsen
  • Binnendeur openingen verhogen en deuren vernieuwen
  • Alle gevolgen aanpassen

  Door deze werken komt de vloer tussen de 10 en 15 cm hoger te liggen en alle deuren 10 á 15 cm lager. Al deze aanpassingswerken komen al snel op 100 á 200.000,- €

 • Voor de omschakeling van CV-ketel naar warmtepomp lucht/water met radiatoren dienen volgende ingrijpende wijzigingen te gebeuren:

  • vervangen van alle radiatoren naar grotere modellen
  • kap- en breekwerk voor aanpassen leidingen

         Minst ingrijpend qua kostprijs installatie: circa € 30.000


Algemeen van toepassing:

Ook een warmtepomp installatie moet in de winter verwarmen en elektriciteit verbruiken die je niet zelf kan produceren (zon schijnt zeer beperkt).

Bijkomende gevolgen zijn dat verwarmingsenergie (dus elektriciteit) moet aangekocht worden. Immers een eigen batterij is maar goed voor een zeer klein gedeelte en is gedurende de wintermaanden zo goed als werkloos.

Dus elektriciteit aankopen aan de volle pot wanneer je deze het meest nodig hebt.

Door de werking van dit verwarmingssysteem zal het capaciteitstarief met een factor 4 á 6  verhoogd worden.

Ten opzichte van een gasverwarmig zal uw elektriciteitsverbruik met minstens 15.000 kWh per jaar stijgen.

Het verschil in aankoopprijs tussen gas (ca €ct 6,5/kWh) en elektriciteit (ca €ct 15/kWh): uitgaande van een COP3 zul je voor hetzelfde resultaat qua warmte dus ongeveer evenveel betalen, maar de distributiekosten, taksen en heffingen voor elektriciteit zijn minstens het driedubbele dan voor gas!

Ter info: COP3 (Coëfficiënt Of Performance) betekent: voor elke 1 kW elektriciteit die u verbruikt krijgt u 3kW warmte.

U begrijpt dus ongetwijfeld waarom de overheid de warmtepomp zo promoot...

Andere alternatieven zoals een brandstofcel (die warmte én elektriciteit produceert zonder enige CO2-uitstoot) worden door de overheid doodgezwegen.

De verplichting tot installatie van een laadpaal voor nieuwbouw zit er aan te komen: u wordt dus willens nillens in de elektrische voertuigenluchtbel geduwd: andere technologieën die veel duurzamer en betrouwbaarder zijn zoals de waterstofauto, auto op perslucht,... worden door de overheid simpelweg de markt uitgeduwd!


Uit het voorgaande kunnen we besluiten:

-  dat: Gezien de kWh elektriciteit meer dan 2x duurder is dan gas wint men redelijkerwijze zijn investering nooit terug, wat de VREG en de Vlaamse regering ook mogen beweren. Wat zij de mensen voorspiegelen is dus te beschouwen als 'fake news'. Verder kunnen beloften van subsidies ongedaan gemaakt worden. Subsidies slikken ook onproductieve mensuren bij de aanvraag. Tenslotte worden subsidies door de belastingbetaler gefinancierd (en blijft er veel 'ergens hangen').

- dat er weer 150.000 gezinnen (met accumulatiekachels) zullen opdraaien voor het wanbeleid van de regeringen.

- dat de overige gezinnen die geen nieuwbouw hebben van max 3 tot 5 jaar oud eenzelfde investering moeten doen die eigenlijk even groot is als het bouwen van een volledig nieuw huis op uw eigen grond.

- dat uw woning in een zeer nabije toekomst nog enkel de prijs van de grond waard is!

- dat u eigenlijk beter uw bestaande woning afbreekt en herbouwt!


LAAT ONS ALLEN SAMEN DEZE DIEFSTAL VAN UW GROOTSTE INVESTERING OOIT STOPPEN!  steun en stem op solar2024 via het contactformulier!