Onze eerste bedenkingen bij de federale maatregelen hoge energieprijzen


1. Tijdelijke btw-verlaging naar 6% tussen 1 maart en 30 juni


- Komt men dan op 1 maart en op 30 juni de meterstand opnemen?

- Heeft men bewust getreuzeld tot nu om zo de koudste maand februari er uit te halen?

- Hoe wordt dit verrekend in de voorschotfacturen?

- Vanaf 1 juli meer btw-inkomsten door de invoering van het capaciteitstarief!

- Compensatie via cliquetsysteem accijnzen: zie punt 3.

- Geen btw-verlaging voor aardgas? De btw op de gestegen aardgasprijzen t.o.v. januari 2021 compenseren   de btw

  verlaging naar 6% op elektriciteit.

- op jaarbasis betekent dit een verlaging van (2/3 * 21%) + (1/3 * 6%) = 4% enkel op de energieprijs

- mensen met zonnepanelen en DM zijn weeral de dupe: maatregelen gelden in hoogseizoen zonne-opbrengst

- energieprijzen worden nu ook doorgerekend in de eindproducten: dus ook daar meer btw-inkomsten voor de

  schatkist. (kerninflatie)


2. Verwarmingspremie van € 100


- 'Voor iedereen die een aansluiting heeft' => ook voor mazout? ook voor mensen zonder gas?- Uitgekeerd via de elektriciteitsfactuur: de eindafrekening? de voorschotfactuur? eenmalig of pro rata   berekend?- € 100 met de huidige inflatie: er volgt alweer een indexaanpassing in april, is dus al geen € 100 meer


3. Cliquetsysteem accijnzen


- vestzak/broekzak-operatie dus achteraf betaal je toch de  rekening en wordt de energiefactuur dus   permanent

  duurder als de elektriciteitsprijzen zouden zakken.

- als energieprijzen dalen, dan blijft de factuur dus even hoog omdat de accijnzen dan zullen stijgen!


4. verlenging sociaal tarief tot eind juli


- Goed voor de mensen die ervan kunnen genieten

- Slecht voor alle anderen die dit via hun energiefactuur betalen! En dus voor hen een verhoging in de 

   distributietarieven!


5. Taxshift


- verhoging minimumlonen: op kap van de werkgevers dus + meer bedrijfsvoorheffing

- Afschaffing BBSZ: minder bijdragen maar meer afgerekend worden in de personenbelasting?

- Bovengrens werkbonus wordt opgetrokken tot € 2841 brutoloon: volgens FVDB koopkrachtverhoging van   € 153: per maand? per jaar? Hoe werd dit berekend?

- Gecompenseerd door 'inschepingstaks' van € 10 en accijns op tabak: dus vestzak/broekzak

- De zogenaamde  'middenklasse' valt weer uit de boot


Conclusie:


- Nee, dit kost de schatkist geen € 1,1 miljard euro.  De schatkist moet dit zelfs niet voorschieten want ze hebben die inkomsten al binnen tijdens de wintermaanden!

- Geen enkele structurele maatregel

- Geen enkele maatregel voor het accuut probleem van de hoge voorschotfacturen